A.Sugatha

  • Articles
Result: 1- 1 out of 1 IE Articles Found

மோட்டார் சைக்கிள் டைரி 7 – சிகரத்தை நோக்கி

மணாலியில் இருந்து லே லடாக் மோட்டார் சைக்கிள் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக லேவிலிருந்து கார்துங்லா சென்ற போது, பனி மழையில் சிக்கிய அனுபவத்தை விவரிக்கிறார்.

பிரபலமானவை
Advertisement