Aurangabad

  • Articles
Result: 1- 1 out of 1 IE Articles Found
”உணவில்லாமல் செத்துவிடுவோம் போல் இருக்கிறது” ரயில் விபத்தில் இறந்த தொழிலாளியின் கடைசி போன் கால்!

”உணவில்லாமல் செத்துவிடுவோம் போல் இருக்கிறது” ரயில் விபத்தில் இறந்த தொழிலாளியின் கடைசி போன் கால்!

இவர்களுடடைய காண்ட்ராக்டர் கடந்த 2 மாதங்களாக இவர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கவில்லை. அதனால் 800 கி.மீ நடைபாதை பயணத்தை மேற்கொண்டனர்.

பிரபலமானவை
Advertisement

JUST NOW
X