Ethiopia News

Tigray crisis: A new ‘famine’ in Ethiopia
எத்தியோப்பியாவில் புதிய “பஞ்சம்” ஏற்பட காரணம் என்ன?

இது தற்போதைய இராணுவ மோதலில் வேரூன்றிய பல காரணிகளின் விளைவாகும். எத்தியோப்பியாவின் பிரதமர் அபீ அகமதுவுக்கு ஆதரவாக மோதலில் இணைந்த எரித்திரிய படைகள், சொத்துக்களை அழித்து பயிர்களை…

Best of Express