உங்கள் கீட்டோ உணவில் நீங்கள் சேர்க்கக்கூடிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

மீன் மற்றும் கடல் உணவு.

இறைச்சி மற்றும் கோழி.

மாவுச்சத்து இல்லாத காய்கறிகள்.

வெண்ணெய் பழங்கள்.

பெர்ரி.

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்.

முட்டைகள்.

அதிக கொழுப்புள்ள பால் பொருட்கள்.

மேலும் அறிய