அற்ப புத்தி உள்ள மனிதர்களுக்கு உதவி செய்யலா? விளக்குகிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

அற்பபுத்தி உள்ளவன் யார்? அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் எப்படி அடையாளம் கண்டு கொள்வது. அவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்யலா? கூடாதா என்பதை விளக்குகிறார், பெருமாள் மணி

அற்பபுத்தி உள்ளவன் யார்? அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் எப்படி அடையாளம் கண்டு கொள்வது. அவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்யலா? கூடாதா என்பதை விளக்குகிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

×Close
×Close