காசு மூசா பட முரட்டு சிங்கில் வெளியிடு!

மெட்ரோ நாயகர் ஸ்ரீரிஷ் நடிக்கும் காசு மூசா படத்தின் முரட்டு சிங்கிள், காதல் தினமான இன்று இசை அமைப்பாளர் ஜிவி.பிரகாஷ் வெளியிட்டார்.

மெட்ரோ நாயகர் ஸ்ரீரிஷ் நடிக்கும் காசு மூசா படத்தின் முரட்டு சிங்கிள், காதல் தினமான இன்று இசை அமைப்பாளர் ஜிவி.பிரகாஷ் வெளியிட்டார்.

×Close
×Close