கற்றவர்களுக்கு எங்கே சிறப்பு? அவர்களுடன் யார் இணைவார்? விவரிக்கிறார், பெருமாள் மணி

கற்றவர்களுக்கு எங்கே சிறப்பு? அவர்களுடன் யார் இணைவார்? பெருமாள் மணி விளக்குகிறார்

கற்றவர்களுக்கு எங்கே சிறப்பு? அவர்களுடன் யார் இணைவார்? சில நேரங்களில் கற்றவர்கள் நம்மை யாரும் மதிப்பதில்லையே என்று கவலைபடலாமா? அவ்வையார் வரிகளில் இருந்து விவரிக்கிறார், பெருமாள் மணி.

×Close
×Close