Thick Brush Stroke

இந்தியாவில் வெவ்வேறு வகையான தற்காப்புக் கலைகள்

Thick Brush Stroke

களரிபயட்டு - கேரளா.

Thick Brush Stroke

சிலம்பம் - தமிழ்நாடு.

Thick Brush Stroke

கட்கா - பஞ்சாப்.

Thick Brush Stroke

தாங் தா – மணிப்பூர்.

Thick Brush Stroke

லத்தி கேலா - மேற்கு வங்காளம்.

Thick Brush Stroke

மர்தானி கேல் - மகாராஷ்டிரா.

Thick Brush Stroke

பரி கந்தா -பீகார்.