அலோ வேரா மற்றும் அதன் அழகு நன்மைகள்

Oct 14, 2022

Mona Pachake

அலர்ஜியை போக்க உதவுகிறது

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்க உதவுகிறது.

காயங்களை ஆற்றுகிறது.

உங்கள் தோலில் உள்ள சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

தொற்று மற்றும் முகப்பருவை குறைக்கிறது.

முகத்தில் உள்ள கறைகளை ஒளிரச் செய்கிறது.