அலோவேரா மற்றும் அதன் தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

வெயிலைத் தணிக்க உதவுகிறது

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்க உதவுகிறது

காயங்களை குணப்படுத்துவதை அதிகரிக்கிறது

சுருக்கங்களின் தோற்றத்தை குறைக்கிறது

தொற்று மற்றும் முகப்பருவை குறைக்கிறது

முகத்தில் உள்ள கறைகளை ஒளிரச் செய்கிறது

முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது

பொடுகைத் தொல்லையில் வைத்திருக்கும்

மேலும் அறிய