வேம்பின் அற்புதமான அழகு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

முகப்பருவுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது. வேப்ப இலைகள் ஒரு தெய்வீக மூலப்பொருள் மற்றும் எண்ணெய் மற்றும் முகப்பரு பாதிப்புக்குள்ளான சருமத்திற்கு பாதுகாப்பான வீட்டு வைத்தியம்.

தழும்புகளை குறைக்கிறது.

எரிச்சலடைந்த சருமத்தை ஆற்றும்.

வயதான அறிகுறிகளை எதிர்த்துப் போராடுகிறது.

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது.

பொடுகு மற்றும் அரிப்பு உச்சந்தலைக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது.

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.