உங்கள் முகத்தில் ஐஸ் பூசுவதால் ஏற்படும் அற்புதமான நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

முகப்பருவை குணப்படுத்துகிறது மற்றும் தடுக்கிறது

பளபளப்பான சருமத்திற்கு திறவுகோல்.

வீங்கிய கண்களைக் குறைக்கவும்.

கருவளையங்களை நீக்குகிறது.

வயதான அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது.

உங்கள் சருமத்தை சரியாக சுத்தம் செய்கிறது

இது மற்ற பொருட்களின் உறிஞ்சுதலை அதிகரிக்கிறது.

மேலும் அறிய