சருமத்திற்கு கிவியின் அற்புதமான நன்மைகள்

தோல் ஈரப்பதத்தை பாதுகாக்கிறது

சருமத்தை பொலிவாக்கும்

துளைகளைக் குறைக்கிறது

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

முகப்பருவை குறைக்கிறது

எண்ணெய் தன்மையை குறைக்கிறது