முடி வளர்ச்சியைத் தூண்டும் அற்புதமான உணவுகள்

Author - Mona Pachake

முட்டை

கீரை

வெண்ணெய் பழம்

சர்க்கரைவள்ளிகிழங்கு

கொட்டைகள்

சால்மன் மீன்

பெர்ரி