ஐஸ் க்யூப்ஸின் அற்புதமான தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

முகப்பருவை குணப்படுத்துகிறது மற்றும் தடுக்கிறது.

பளபளப்பான சருமத்திற்கு திறவுகோல்.

வீங்கிய கண்களைக் குறைக்கிறது.

கருவளையங்களை நீக்குகிறது.

வயதான அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது.

வீக்கத்தை தணிக்கிறது.

இது மற்ற பொருட்களின் உறிஞ்சுதலை அதிகரிக்கிறது.