சாலிசிலிக் அமிலத்தின் அற்புதமான தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் தோலில் உள்ள எண்ணெயை கட்டுப்படுத்துகிறது

முகத்தில் உள்ள துளைகளை குறைக்கிறது

முகப்பருவை தடுக்கிறது

கரும்புள்ளிகளை குறைக்கிறது

தோல் எரிச்சலைக் குறைக்கிறது

கறைகளை குறைக்க உதவுகிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

மேலும் அறிய