கறிவேப்பிலை முடி வளர்ச்சிக்கு நல்லதா?

Author - Mona Pachake

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது

பிரகாசம் சேர்க்கிறது

முடி உதிர்வைக் கட்டுப்படுத்துகிறது

வேர்களை பலப்படுத்துகிறது

பொடுகை நீக்குகிறது

சேதமடைந்த முடியை சரிசெய்கிறது

உச்சந்தலையின் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கிறது