சோப்பு கொட்டைகள் உங்கள் தலைமுடிக்கு நல்லதா?

Author - Mona Pachake

உங்கள் முடியை மென்மையாக்குகிறது

பொடுகை குறைக்கிறது

முடி வளர்ச்சியை மேம்படுத்த உதவுகிறது

வறண்ட மற்றும் உதிர்ந்த முடியை தடுக்கிறது

உச்சந்தலையில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறது

முடி உதிர்வதை தடுக்கிறது

உங்கள் தலைமுடியை பிரகாசிக்க வைக்கிறது

மேலும் அறிய