அவோகேடோ உங்கள் சருமத்திற்கு நல்லது. இது உண்மையா?

Dec 24, 2022

Mona Pachake

தோல் பிரச்சனைகளை போக்குகிறது

தோல் பாதிப்புகளைத் தடுக்கிறது.

தோல் நெகிழ்ச்சியை மேம்படுத்துகிறது

முகப்பருவை குறைக்கிறது

ஒட்டுமொத்த தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

சரும வறட்சியைத் தடுக்கிறது.