நல்ல தோல் பராமரிப்புக்கான ஆயுர்வேத மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

துளசி.

சந்தனம்.

கிலோய்.

அலோ வேரா.

ஆம்லா

குங்குமப்பூ.

அஸ்வகந்தா.