முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் ஆயுர்வேத மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

ஆம்லா

பிரின்ராஜ்

கற்றாழை

வெந்தயம்

வேம்பு

செம்பருத்தி

ரோஸ்மேரி

மேலும் அறிய