உங்கள் சருமத்திற்கு புகைபிடிப்பதால் ஏற்படும் மோசமான விளைவுகள்

Dec 13, 2022

Mona Pachake

தோல் சுருக்கங்கள்

பிக்மென்ட்டேஷன்

காயங்கள் குணமாக நேரம் ஆகும்

சொரியாசிஸ்

1. முகப்பரு

தோல் புற்றுநோய்

உங்கள் சருமத்திற்கு புகைபிடிப்பதால் ஏற்படும் மோசமான விளைவுகள்