முடி உதிர்வதை நிறுத்த அடிப்படை குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

சாதாரண வளர்ச்சி சுழற்சியின் காரணமாக ஒரு நாளைக்கு சுமார் 100 முடிகள் உதிர்வது இயல்பானது

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை தவிர்க்கவும்

ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 8 மணிநேரம் தூங்குங்கள்

மயிர்க்கால்கள் பெரும்பாலும் கெரட்டின் எனப்படும் புரதத்தால் ஆனது.

எனவே புரதம் நிறைந்த உணவை உண்ணுங்கள்