மாதுளை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் அழகு பலன்கள்

Author - Mona Pachake

சூரிய பாதிப்புகளைத் தடுக்கிறது

சருமத்தை நச்சு நீக்குகிறது

முகப்பருவைத் தடுக்கிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

உங்களை இளமையாக பார்க்க வைக்கிறது

மாதுளை சருமத்தை வெண்மையாக்குவதற்கு நல்லது

உங்கள் சருமத்தை பளபளக்க வைக்கிறது