சார்க்கோளின் அழகு நன்மைகள்

Jan 24, 2023

Mona Pachake

உங்கள் சருமத்தை தெளிவாக்குகிறது

உங்கள் பற்களை வெண்மையாக்குகிறது

பொடுகை குறைக்கிறது

முடி ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

முகப்பருவை குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது

கரும்புள்ளிகளை குறைக்கிறது