நெல்லிக்காயின் அழகு நன்மைகள்

முகப்பருவுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது

உங்களுக்கு நல்ல தோல் நிறத்தை அளிக்கிறது

தோல் நிறமிக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது

இறந்த சரும செல்களை நீக்குகிறது

இயற்கையாகவே உங்கள் தலைமுடியை நேராக்குகிறது

முன்கூட்டியே நரைப்பதைத் தடுக்கிறது

பொடுகு வராமல் தடுக்கிறது