பேக்கிங் சோடாவின் அழகு நன்மைகள்

Dec 05, 2022

Mona Pachake

கறைகளை குறைக்கிறது

முகப்பருவை குறைக்கிறது

கருமையான கழுத்தை பிரகாசமாக்குகிறது

உங்கள் சருமத்தை பளபளக்க வைக்கிறது

எண்ணெய் சருமத்தை குறைக்கிறது

தடிப்புகளைத் தடுக்கிறது

உங்கள் பற்களை வெண்மையாக்குகிறது