பிராமியின் அழகு நன்மைகள்

Nov 25, 2022

Mona Pachake

கொலாஜன் உற்பத்திக்கு உதவும்.

தோல் நிறமியைக் குறைக்கிறது.

முகப்பரு சிகிச்சையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

 தோல் அலர்ஜியை குணப்படுத்துகிறது.

தோல் தொற்றுகளை குறைக்கிறது

காயம் குணப்படுத்த உதவுகிறது.