கேரட்டின் அழகு நன்மைகள்

முடியை ஆரோக்கியமாக வைக்கிறது

பளபளப்பான சருமத்தை உருவாக்குகிறது

சுருக்கங்களைத் தடுக்கிறது

உங்கள் பற்களை பாதுகாக்கிறது

வறண்ட சருமத்திற்கு ஊட்டமளிக்கிறது

தோல் கறைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறது

சூரிய ஒளியில் இருந்து சருமத்தைப் பாதுகாக்கிறது