ஆமணக்கு எண்ணெயின் அழகு நன்மைகள்

சுருக்கங்களைத் தடுக்கிறது.

முகப்பருவை எதிர்த்துப் போராடுகிறது.

கண்களின் வீக்கத்தை குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

தடிப்புகளை ஆற்றும்

உதடுகளில் வறட்சியை குறைக்கிறது

ஒட்டுமொத்த தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.