குளிர்ந்த நீரின் அழகு நன்மைகள்

குறிப்பாக கண்களைச் சுற்றியுள்ள வீக்கத்தை நீக்குகிறது.

எண்ணெய் தன்மையை குறைக்கிறது.

முகப்பருவை குறைக்கிறது.

வெயிலைத் தணிக்கிறது.

சொறி மற்றும் பூச்சி கடித்தல்  மற்றும் வீக்கத்தை குறைக்கிறது.

சுருக்கங்கள் போன்ற வயதான அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது.

சருமத்தின் ஆரோக்கியமான பளபளப்பை அதிகரிக்கிறது.