டிராகன் பழத்தின் அழகு நன்மைகள்

டிராகன் பழத்தின் அழகு நன்மைகள்

டிராகன் பழத்தின் அழகு நன்மைகள்

டிராகன் பழத்தின் அழகு நன்மைகள்

முகப்பருவை குறைக்க உதவுகிறது.

டிராகன் பழத்தின் அழகு நன்மைகள்

சருமத்தை பளபளக்க வைக்கிறது.

டிராகன் பழத்தின் அழகு நன்மைகள்

ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சேதத்தைத் தடுக்கலாம்.

டிராகன் பழத்தின் அழகு நன்மைகள்

முன்கூட்டிய வயதை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது.

டிராகன் பழத்தின் அழகு நன்மைகள்

இயற்கையான மாய்ஸ்சரைசராக செயல்படுகிறது.