தண்ணீர் குடிப்பதால் ஏற்படும் அழகு நன்மைகள்

தோல் தொங்குவதை குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை இளமையாக வைத்திருக்கிறது

நச்சுக்களை குறைக்கிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது.

முகப்பருவை தடுக்கிறது.

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது