உடற்பயிற்சியின் அழகு நன்மைகள்

இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது

கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது

துளைகளை சுத்தப்படுத்துகிறது மற்றும் முகப்பருவை தடுக்கிறது

மயிர்க்கால்களை பலப்படுத்துகிறது

தோலில் உள்ள அழுக்குகளை வெளியேற்றுகிறது

உங்களை புதியதாக உணர வைக்கிறது