ஆளி விதைகளின் அழகு நன்மைகள்

உங்கள் முகத்திற்கு ஆரோக்கியமான பொலிவை சேர்க்கிறது

சுருக்கங்களை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

முகப்பருவில் இருந்து உங்கள் சருமத்தைப் பாதுகாக்கிறது

தோல் எரிச்சலைத் தணிக்கும்

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

தடிப்புகளை குறைக்கிறது