கிரீன் டீயின் அழகு நன்மைகள்

தோல் அழற்சியைக் குறைக்கிறது.

முகப்பருவுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது.

மெதுவாக எக்ஸ்ஃபோலியேட்ஸ்.

அடைபட்ட துளைகளை அழிக்கிறது.

முன்கூட்டிய வயதானதை எதிர்த்துப் போராடுகிறது.

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது.

எண்ணெயைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.