குல்கந்தின் அழகு நன்மைகள்

வாய் புண்களை குணப்படுத்துகிறது

மாதவிடாய் பிரச்சனைகளை போக்குகிறது

மலச்சிக்கலை குணப்படுத்துகிறது

தோல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கிறது

குல்கண்ட் என்பது இயற்கையான குளிரூட்டி

மயிர்க்கால்களை பலப்படுத்துகிறது