மஞ்சள் மற்றும் தயிரின் அழகு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

கரும்புள்ளிகளை பிரகாசமாக்க உதவுகிறது

தோல் காயங்களை குணப்படுத்த உதவுகிறது

சில தோல் நிலைகளுக்கு உதவுகிறது

கறைகளை குறைக்க உதவுகிறது

தோல் வடுக்கள் மறைய உதவுகிறது

வறண்ட சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது

மேலும் அறிய