சியா விதைகளின் அழகு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் சருமத்தின் பொலிவை அதிகரிக்கிறது.

தோல் வயதானதை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

தீங்கு விளைவிக்கும் சூரிய ஒளியில் இருந்து உங்கள் சருமத்தைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது

சுருக்கங்களை குறைக்க உதவுகிறது.

இது உங்கள் சருமத்தை நன்கு ஈரப்பதமாக்குகிறது

கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது

தோல் எரிச்சலை தணிக்கிறது