மருதாணியின் அழகு நன்மைகள்

முடி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

முடி உதிர்வை குறைக்கிறது.

நகங்களின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது.

வயதான எதிர்ப்பு பண்புகளை கொண்டுள்ளது.

காயங்களை ஆற்றுகிறது

காய்ச்சலை குணப்படுத்துகிறது

தலைவலி நிவாரணி.