ஐஸ் கட்டிகளின் அழகு நன்மைகள்

Nov 01, 2022

Mona Pachake

முகப்பருவை குணப்படுத்துகிறது

பளபளப்பான சருமத்திற்கு திறவுகோல்.

கருவளையங்களை நீக்குகிறது.

வயதான அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது.

வீக்கம் குறைக்கிறது.

இது மற்ற பொருட்களின் உறிஞ்சுதலை அதிகரிக்கிறது.