மல்லிகை எண்ணெயின் அழகு நன்மைகள்

Oct 13, 2022

Mona Pachake

இயற்கை ஆண்டிசெப்டிக்

உங்கள் சருமத்தை மென்மையாக்குகிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

சரியான தோல் மாய்ஸ்சரைசர்

உணர்திறன் வாய்ந்த சருமத்திற்கு சிறந்தது

தழும்புகளை ஆற்றுகிறது

நல்ல தூக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது