கிவியின் அழகு நன்மைகள்

கிவி சாப்பிடுவது ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது, மேலும் இது சருமத்தை மேம்படுத்துகிறது.

சருமத்தை பொலிவாக்கும்

துளைகளைக் குறைக்கிறது

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

முகப்பருவை நீக்குகிறது

எண்ணெய் தன்மையை குறைக்கிறது

முன்கூட்டிய முதுமையைத் தடுக்கிறது