லிச்சியின் அழகு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்தது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

எடை இழப்பை ஆதரிக்கிறது

மூளையின் செயல்பாட்டை அதிகரிக்கிறது