உங்கள் தலைமுடிக்கு தொடர்ந்து எண்ணெய் தேய்ப்பதால் கிடைக்கும் அழகு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

முடி வளர்ச்சியை தூண்டுகிறது

பொடுகை நீக்குகிறது

முடி உதிர்வை கட்டுப்படுத்துகிறது

முடி தரத்தை மேம்படுத்துகிறது

மயிர்க்கால்களை ஹைட்ரேட் செய்கிறது

முடி பிரகாசத்தை அதிகரிக்கிறது

வேர்களை பலப்படுத்துகிறது

மேலும் அறிய