எள் எண்ணெயின் அழகு நன்மைகள்

முகப்பருவுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது

வறண்ட சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

முன்கூட்டிய வயதான அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது

சேதமடைந்த சருமத்தை குணப்படுத்துகிறது

தோல் நிறமிகளைத் தடுக்கிறது

வெவ்வேறு தோல் நிலைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது