ஓட்காவின் அழகு நன்மைகள்

உங்களுக்கு ஒரு பளபளப்பான தோலை கொடுக்கிறது

உங்கள் தோலை சுத்தம் செய்கிறது

உங்கள் தலைமுடியை பளபளப்பாக்குகிறது

உங்கள் முடியை அடர்த்தியாக்குகிறது

பொடுகை குறைக்கிறது

வாய் துர்நாற்றத்தை குறைக்கிறது

அது உங்கள் கால்களை சுத்தம் செய்கிறது