ஆரோக்கியமான சருமத்திற்கு உறங்குவதற்கு முன் என்ன செய்ய வேண்டும்?

Author - Mona Pachake

மேக்கப்பை நன்றாக அகற்றவும்.

உங்கள் முகத்தை சரியாக சுத்தம் செய்யவும்

ஒரு சீரம் பயன்படுத்தவும்

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குங்கள்

சரியான நிலையில் தூங்குங்கள்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.

படுக்கைக்கு முன் திரை நேரத்தை வரம்பிடவும்.

மேலும் அறிய