தோல் பராமரிப்புக்கான பாதாம் எண்ணெயின் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

நேர்த்தியான கோடுகளைத் தணிக்கிறது

உலர்ந்த சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

முகப்பரு வடுக்களை குணமாக்கவும் குறைக்கவும் உதவுகிறது

கண்களுக்குக் கீழே உள்ள கருவளையங்களைக் குறைக்கிறது

இயற்கை பளபளப்பை கொடுக்கிறது

அபாயமான சூரிய கதிர்களில் இருந்து உங்கள் சருமத்தை பாதுகாக்கிறது

முகப்பருவை குறைக்க உதவுகிறது

மேலும் அறிய