கோடை காலத்தில் கற்றாழையின் நன்மைகள்

May 03, 2023

Mona Pachake

 வெயிலைத் தணிக்க உதவுகிறது.

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்க உதவுகிறது.

காயங்களை குணப்படுத்துவதை அதிகரிக்கிறது.

தொற்று மற்றும் முகப்பருவை குறைக்கிறது.

முகத்தில் உள்ள கறைகளை ஒளிரச் செய்கிறது.

முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.

பொடுகைத் தொல்லையில் இருந்து விடுவிக்க உதவும்